1000 Degrees Neapolitan Pizza

7425 Miami Lakes Dr
Miami Lakes, FL 33014-6830

305-967-8559